įkirsti

įkirsti
įkir̃sti vksm. Nei̇̃k arti̇̀, kad neįkir̃stų kirviù.

.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • įkirsti — 1 įkir̃sti, į̃kerta, įkir̃to 1. tr., intr. kirviu ar kuo kitu aštriu sužeisti, skaudžiai užgauti: Laigūnas įkir̃to sau koją su kirviu J. Višta vaikui į ranką įkir̃to Jrb. Sakiau, nelįsk teip arti, bo gaidys da galia įkirst Paį. Visada ji… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkiršti — įkir̃šti intr. įpykti: Tėvas buvo įkìršęs ant tavęs, t. y. įpykęs J. Jis kiršte įkir̃šo ant tavęs ir kerštauna iki šiolei J. Taip įkir̃šo, kad nė pasižiūrėti nenori Svn. Įkir̃šusio šuns sunku atsiginti Svn. Ko tu teip įkìršai ant manęs? Skr. Ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkiršti — įkir̃šti vksm. Kai įkir̃šta, geriaũ jõ nesuti̇̀kti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įkirstinis — įkirstìnis, ė adj. (2) įkirstas, įkertamas: Daugumas juostinių apyrankių yra ornamentuotos iškilusiomis įkirstinėmis briaunomis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirsti — 1 atkir̃sti, àtkerta, atkir̃to 1. tr. kertant pašalinti ką, atskirti dalį nuo visumos: Prišalusįjį ledą nuo valties atkir̃sti K. Į darbą, į darbą, lig kolei mirtis jaunos neatkirto galvos! Mair. Atkir̃sk galą karties, bus trumpesnė Dglš. Reiks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įbarabanyti — ×įbarabãnyti intr. Prn įkirsti, įpilti. ◊ į kailį įbarabãnyti įkirsti, prilupti: Įbarabãnijo ir anai į kailį už brokšmavimos su vaikiais Brs. barabanyti; atbarabanyti; įbarabanyti; išbarabanyti; pabarabanyti; pribarabanyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkapoti — tr. 1. įrantyti, įkirsti: Krėslą įkapojai, bekapodamas mėsą J. Lazdelę įkapojo dešimčia kirčių S.Dauk. Kad molis labiaus pri medžio prikibtų, turi pirma užlaistomą medį įkapoti S.Dauk. Tą įkapotą lazdelę sugraižė į penkis graižinius S.Dauk. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsaginti — įsagìnti intr. 1. įkirsti (lietui su vėju): Insagìno man lietus net lig skūrai Alv. 2. užduoti, įpliekti, įkirsti: Kad aš tau insagysiu botagu šiknon! Lp. saginti; įsaginti; prisisaginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvąšuoti — 1. tr. BŽ172 užkabinti vąšu. ║ BŽ69 prk. įpainioti, įvelti. 2. intr. juok. kam įkirsti, įkrėsti: Įvąšuok tam velniui pinučių, kad tris dienas an šiknos neatsisėstų Gž. 3. tr. BŽ153 prk. priversti (ppr. už skolas) atidirbti, atitarnauti, padaryti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkirsti — 1 antkir̃sti, añtkerta, antkir̃to (ž.) 1. tr. dalgiu kertant (pjaunant), rasti: Rasi antkirsi aukso žiedelį dešimtoje pradalgėje TDrVII16. 2. tr. kišti ant ko nors: Stovi, nosį antkir̃tusys (antkišusys), veizas, ką aš dirbu Šts. 3. intr. bėgant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”